سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

ای مبتدا بهِ همۀ خیرها حسین!

کشتی شکست خوردۀ موج فرات‌ها!

ارکان آسمان به تو دارد ثبات‌ها

 

ای مبتدا بهِ همۀ خیرها حسین!

ای منتهی الیهِ تمام نجات‌ها

 

باید که در کتابت شأنت درخت‌ها

مثل قلم شوند و سواحل دوات‌ها

 

کردند تعبیه به سر شیعه در ازل

با لطف چشم‌های تو عین الحیات‌ها

 

وقتی سه بار روی زبان برده می‌شوی

تغییر می‌دهی همۀ التفات‌ها

 

من تشنۀ همیشگی روضۀ توام

بیزارم از شنیدن لاتائلات‌ها

 

صد مرده زنده می شود از ذکر یا حسین

عیسی دمش به لطف تو دارد حیات‌ها

 

بی روضه و عزای تو بر باد می‌روند

آتوا الزکوه‌ها و أقیموا الصلوه‌ها...

 

 

ای مبتدا بهِ همۀ خیرها حسین!

کشتی شکست خوردۀ موج فرات‌ها!

ارکان آسمان به تو دارد ثبات‌ها

 

ای مبتدا بهِ همۀ خیرها حسین!

ای منتهی الیهِ تمام نجات‌ها

 

باید که در کتابت شأنت درخت‌ها

مثل قلم شوند و سواحل دوات‌ها

 

کردند تعبیه به سر شیعه در ازل

با لطف چشم‌های تو عین الحیات‌ها

 

وقتی سه بار روی زبان برده می‌شوی

تغییر می‌دهی همۀ التفات‌ها

 

من تشنۀ همیشگی روضۀ توام

بیزارم از شنیدن لاتائلات‌ها

 

صد مرده زنده می شود از ذکر یا حسین

عیسی دمش به لطف تو دارد حیات‌ها

 

بی روضه و عزای تو بر باد می‌روند

آتوا الزکوه‌ها و أقیموا الصلوه‌ها...

 

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×