سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

شعر عاشورایی عطار نیشابوری

نه فلک را تا ابد مخدوم بود

کیست حق را و پیمبر را ولی

آن حسن سیرت، حسین بن علی

 

آفتاب آسمان معرفت

آن محمد صورت و حیدر صفت

 

نه فلک را تا ابد مخدوم بود

زانکه او سلطان ده معصوم بود

 

قره‌العین امام مجتبی

شاهد زهرا، شهید کربلا

 

تشنه او را دشنه آغشته به خون

نیم کشته گشته سرگشته به خون

 

آن چنان سرخود که برد بی دریغ

کافتاب از درد آن شد زیر میغ

 

گیسوی او تا به خون آلوده شد

خون گردون از شفق پالوده شد

 

کی کنند این کافران با این همه

کو محمد؟ کو علی؟ کو فاطمه؟

 

صد هزاران جان پاک انبیا

صف زده بینم به خاک کربلا

 

در تموز کربلا تشنه جگر

سر بریدندش چه باشد زین بتر

 

با جگر گوشهٔ پیمبر این کنند

وانگهی دعوی داد و دین کنند

 

کفرم آید هرکه این را دین شمرد

قطع باد از بن زفانی کین شمرد

 

هرکه در رویی چنین آورد تیغ

لعنتم از حق بدو آید دریغ

 

کاشکی ای من سگ هندوی او

کمترین سگ بودمی در کوی او

 

یا درآن تشویر آبی گشتمی

در جگر او را شرابی گشتمی

شعر عاشورایی عطار نیشابوری

نه فلک را تا ابد مخدوم بود

کیست حق را و پیمبر را ولی

آن حسن سیرت، حسین بن علی

 

آفتاب آسمان معرفت

آن محمد صورت و حیدر صفت

 

نه فلک را تا ابد مخدوم بود

زانکه او سلطان ده معصوم بود

 

قره‌العین امام مجتبی

شاهد زهرا، شهید کربلا

 

تشنه او را دشنه آغشته به خون

نیم کشته گشته سرگشته به خون

 

آن چنان سرخود که برد بی دریغ

کافتاب از درد آن شد زیر میغ

 

گیسوی او تا به خون آلوده شد

خون گردون از شفق پالوده شد

 

کی کنند این کافران با این همه

کو محمد؟ کو علی؟ کو فاطمه؟

 

صد هزاران جان پاک انبیا

صف زده بینم به خاک کربلا

 

در تموز کربلا تشنه جگر

سر بریدندش چه باشد زین بتر

 

با جگر گوشهٔ پیمبر این کنند

وانگهی دعوی داد و دین کنند

 

کفرم آید هرکه این را دین شمرد

قطع باد از بن زفانی کین شمرد

 

هرکه در رویی چنین آورد تیغ

لعنتم از حق بدو آید دریغ

 

کاشکی ای من سگ هندوی او

کمترین سگ بودمی در کوی او

 

یا درآن تشویر آبی گشتمی

در جگر او را شرابی گشتمی

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×