سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

تو شیرمادر و شیر تو شیرپرور بود

گمان مکن پسرت ناتنی‌ برادر بود

قسم به عشق، کنارم حسین دیگر بود

 

منال ام‌بنین و ببال از عباس

تو شیرمادر و شیر تو شیرپرور بود

 

سقوط قلعۀ خیبر اگر به نام علی‌ است

فرات، خیبر دیگر؛ یل تو حیدر بود

 

ز شام تا به سحر دور خیمه‌ها می‌گشت

که ماه هاشمیان بود و مهرپرور بود

 

به لرزه بود از او پشت هفت‌پشت ستم

یل تو یک‌تنه یک تن نبود، لشگر بود

 

به جای دست روی چشم خویش تیر گذاشت

ببین که تا به چه حدی مطیع رهبر بود

 

اگر فتاد روی خاک می‌شود پرپر

ولی گل تو روی شاخه بود و پرپر بود

 

تو شیرمادر و شیر تو شیرپرور بود

گمان مکن پسرت ناتنی‌ برادر بود

قسم به عشق، کنارم حسین دیگر بود

 

منال ام‌بنین و ببال از عباس

تو شیرمادر و شیر تو شیرپرور بود

 

سقوط قلعۀ خیبر اگر به نام علی‌ است

فرات، خیبر دیگر؛ یل تو حیدر بود

 

ز شام تا به سحر دور خیمه‌ها می‌گشت

که ماه هاشمیان بود و مهرپرور بود

 

به لرزه بود از او پشت هفت‌پشت ستم

یل تو یک‌تنه یک تن نبود، لشگر بود

 

به جای دست روی چشم خویش تیر گذاشت

ببین که تا به چه حدی مطیع رهبر بود

 

اگر فتاد روی خاک می‌شود پرپر

ولی گل تو روی شاخه بود و پرپر بود

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×