سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

ما را پیام خطبۀ زینب نجات داد

ما ریزه خوار سفرۀ احسان زینبیم

مدیون لطف و فضل ِ فراوان زینبیم

 

بال ملخ به شانۀ چشم فقیر ماست

عمریست مور مُلک سلیمان زینبیم

 

ما را پیام خطبۀ زینب نجات داد

شکر خدا که جمله مسلمان زینبیم

 

پیغمبرانه سینه زنان را بهشت برد

ما قوم دربه در شده، سلمان زینبیم

 

ما را غلام حلقه به گوشش نوشته‌اند

فرموده کردگار:«که از آن زینبیم»

 

ما مثل زلف نیزه نشینان قافله

از کربلا به کوفه پریشان زینیبم

 

جان می‌دهیم عاقبت از غصه اش که ما

کشتی شکست خوردۀ طوفان زینبیم

 

در زیر کوه غم به خدا شکوه‌ای نکرد

حیران و مات ِ عصمت و ایمان زینبیم

 

با خیمه‌های سوخته معجر درست کرد

مبهوت ابتکار درخشان زینبیم

ما را پیام خطبۀ زینب نجات داد

ما ریزه خوار سفرۀ احسان زینبیم

مدیون لطف و فضل ِ فراوان زینبیم

 

بال ملخ به شانۀ چشم فقیر ماست

عمریست مور مُلک سلیمان زینبیم

 

ما را پیام خطبۀ زینب نجات داد

شکر خدا که جمله مسلمان زینبیم

 

پیغمبرانه سینه زنان را بهشت برد

ما قوم دربه در شده، سلمان زینبیم

 

ما را غلام حلقه به گوشش نوشته‌اند

فرموده کردگار:«که از آن زینبیم»

 

ما مثل زلف نیزه نشینان قافله

از کربلا به کوفه پریشان زینیبم

 

جان می‌دهیم عاقبت از غصه اش که ما

کشتی شکست خوردۀ طوفان زینبیم

 

در زیر کوه غم به خدا شکوه‌ای نکرد

حیران و مات ِ عصمت و ایمان زینبیم

 

با خیمه‌های سوخته معجر درست کرد

مبهوت ابتکار درخشان زینبیم

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×