سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

مرثیه‌ای از قرن هفتم هجری

بر کشتۀ کربلا بگریید

ای قوم درین عزا بگریید

بر کشتۀ کربلا بگریید

 

با این دل مرده، خنده تا چند؟

امروز در این عزا بگریید

 

فرزند رسول را بکشتند

از بهر خدای را، بگریید

 

از خون جگر سرشک سازید

بهر دل مصطفی بگریید

 

و ز معدن دل به اشک چون دُر

بر گوهر مرتضی بگریید

 

با نعمت عافیت به صد چشم

بر اهل چنین بلا بگریید

 

دلخستۀ ماتم حسینید

ای خسته دلان هلا بگریید

 

در ماتم او خمش مباشید

یا نعره زنید و یا بگریید

 

تا روح که متصل به جسم است

از تن نشود جدا، بگریید

 

بر دنیی کم بقا بخندید

بر عالم پر عنا بگریید

 

بسیار درو نمی‌توان بود

بر اندکی بقا بگریید

 

بر جور و جفای آن جماعت

یک دم ز سر صفا بگریید

 

اشک از پی چیست؟ تا بریزید

چشم از پی چیست؟ تا بگریید

 

در گریه به صد زبان بنالید

در پرده به صد نوا بگریید

 

تا شسته شود کدورت از دل

یک دم ز سر صفا بگریید

 

نسیان گنه صواب نبود

کردید بسی خطا، بگریید

مرثیه‌ای از قرن هفتم هجری

بر کشتۀ کربلا بگریید

ای قوم درین عزا بگریید

بر کشتۀ کربلا بگریید

 

با این دل مرده، خنده تا چند؟

امروز در این عزا بگریید

 

فرزند رسول را بکشتند

از بهر خدای را، بگریید

 

از خون جگر سرشک سازید

بهر دل مصطفی بگریید

 

و ز معدن دل به اشک چون دُر

بر گوهر مرتضی بگریید

 

با نعمت عافیت به صد چشم

بر اهل چنین بلا بگریید

 

دلخستۀ ماتم حسینید

ای خسته دلان هلا بگریید

 

در ماتم او خمش مباشید

یا نعره زنید و یا بگریید

 

تا روح که متصل به جسم است

از تن نشود جدا، بگریید

 

بر دنیی کم بقا بخندید

بر عالم پر عنا بگریید

 

بسیار درو نمی‌توان بود

بر اندکی بقا بگریید

 

بر جور و جفای آن جماعت

یک دم ز سر صفا بگریید

 

اشک از پی چیست؟ تا بریزید

چشم از پی چیست؟ تا بگریید

 

در گریه به صد زبان بنالید

در پرده به صد نوا بگریید

 

تا شسته شود کدورت از دل

یک دم ز سر صفا بگریید

 

نسیان گنه صواب نبود

کردید بسی خطا، بگریید

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×