سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

مرثیۀ حضرت علی اصغر (ع)

بود طفلی شیرخوار اندر حرم         

کافرینش را پدر بد در کرم

 

خورده از پستان فضل آن پسر      

 شیر رحمت، طفل جان بوالبشر

 

ممکنات از عالم  و آدم همه       

از دم  جان  پرورش  یکدم همه

 

گرچه خوانند اهل عالم اصغرش      

من  نـدانـم  جـز ولـی  اکبـرش

 

بر امید  جا نفشانی آن زمان        

خویش را افکند از مهد امان

 

دست از قنداق جان بیرون کشید        

بندهای بسته را برهم درید

 

بانگ بر زد کای غریب  بینوا        

نیستی بیکس هنوز، اینجا بیا

 

مانده  باقی بین، ز اصحاب کرم        

شیرخوار خسته جانی در حرم

 

هان  بیا ای ساقی بزم الست        

شیرخوار از کودکی شد می پرست

 

شیرخوار عشق  از  امداد پیر      

شد ز بوی باده مست و شیر گیر

 

صید معنی شد شکار پنجه‌ام      

هین بیا کز زخم هجران رنجه‌ام

 

عزم کوی دوست چون داری بیا      

ارمغـانی بر به درگـاه خــدا

 

قابل شه ارمغان کوچک است      

کو به قیمت بیش، در وزن اندک است

مرثیۀ حضرت علی اصغر (ع)

بود طفلی شیرخوار اندر حرم         

کافرینش را پدر بد در کرم

 

خورده از پستان فضل آن پسر      

 شیر رحمت، طفل جان بوالبشر

 

ممکنات از عالم  و آدم همه       

از دم  جان  پرورش  یکدم همه

 

گرچه خوانند اهل عالم اصغرش      

من  نـدانـم  جـز ولـی  اکبـرش

 

بر امید  جا نفشانی آن زمان        

خویش را افکند از مهد امان

 

دست از قنداق جان بیرون کشید        

بندهای بسته را برهم درید

 

بانگ بر زد کای غریب  بینوا        

نیستی بیکس هنوز، اینجا بیا

 

مانده  باقی بین، ز اصحاب کرم        

شیرخوار خسته جانی در حرم

 

هان  بیا ای ساقی بزم الست        

شیرخوار از کودکی شد می پرست

 

شیرخوار عشق  از  امداد پیر      

شد ز بوی باده مست و شیر گیر

 

صید معنی شد شکار پنجه‌ام      

هین بیا کز زخم هجران رنجه‌ام

 

عزم کوی دوست چون داری بیا      

ارمغـانی بر به درگـاه خــدا

 

قابل شه ارمغان کوچک است      

کو به قیمت بیش، در وزن اندک است

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×