سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

شعر عاشورایی خواجوی کرمانی

گوشوار عرش

آن گوشوار عرش، که گردون جوهری
با دامنی پر از گهرش بود مشتری

درویش ملک بخش و جهاندار خرقه پوش
خسرو نشان صوفی و سلطان حیدری

در صورتش معین و در سیرتش مبین
انوار ایزدی و صفات پیمبری

در بحر شرع لولوی شهوار و همچو بحر
در خویش غرقه گشته، ز پاکیزه گوهری

اقرار کرد حر یزیدش، به بندگی

خط بازداده روح امینش به چاکری

لب خشک و دیده تر شده از تشنگی هلاک

وانگه طفیل خاک درش خشکی و تری

از کربلا بدو، همه کرب و بلا رسید
آری همین نتیجه دهد ملک پروری 

شعر عاشورایی خواجوی کرمانی

گوشوار عرش

آن گوشوار عرش، که گردون جوهری
با دامنی پر از گهرش بود مشتری

درویش ملک بخش و جهاندار خرقه پوش
خسرو نشان صوفی و سلطان حیدری

در صورتش معین و در سیرتش مبین
انوار ایزدی و صفات پیمبری

در بحر شرع لولوی شهوار و همچو بحر
در خویش غرقه گشته، ز پاکیزه گوهری

اقرار کرد حر یزیدش، به بندگی

خط بازداده روح امینش به چاکری

لب خشک و دیده تر شده از تشنگی هلاک

وانگه طفیل خاک درش خشکی و تری

از کربلا بدو، همه کرب و بلا رسید
آری همین نتیجه دهد ملک پروری 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×