سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

به‌ جای نخل از این بیشه بال می‌روید

به جای دست تو از شانه بال می‌روید

به یاد تو غزلی در خیال می‌روید

 

از آن دمی که فتاده است دست تو در خاک

به‌ جای نخل از این بیشه بال می‌روید

 

اگر اذان سر گلدسته تو گفته می‌شود

به دشت حنجره‌ها صد بلال می‌روید

 

هنوز از پی هر رشته از قنات سرت

هزار چشمۀ صاف و زلال می‌روید

 

دمی که میوۀ اشک تو تا حرم نرسید

اگر درخت بکاریم، کال می‌روید

 

به شوق پاسخ دستت به تشنگی فرات

به ذهن آب درخت سؤال می‌روید

به‌ جای نخل از این بیشه بال می‌روید

به جای دست تو از شانه بال می‌روید

به یاد تو غزلی در خیال می‌روید

 

از آن دمی که فتاده است دست تو در خاک

به‌ جای نخل از این بیشه بال می‌روید

 

اگر اذان سر گلدسته تو گفته می‌شود

به دشت حنجره‌ها صد بلال می‌روید

 

هنوز از پی هر رشته از قنات سرت

هزار چشمۀ صاف و زلال می‌روید

 

دمی که میوۀ اشک تو تا حرم نرسید

اگر درخت بکاریم، کال می‌روید

 

به شوق پاسخ دستت به تشنگی فرات

به ذهن آب درخت سؤال می‌روید

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×