سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

ربِّ آب

گریه‌ها حلقه شده پا به رکابش کردند

کِل کشان اهل حرم مرد ربابش کردند

 

بی زره آمده از بس که شجاعت دارد

کس حریفش نشد و زود جوابش کردند

 

تیر مرد افکن بر طفلک شش ماهه زدند

یعنی اندازۀ عباس حسابش کردند

 

زودرس بود بزرگ همۀ قوم شدن

چون خدا خواست بدین شیوه خضابش کردند

 

شور چشم تر او داشت اثر می‌بخشید

کولیان هلهله کردند و خرابش کردند

 

باخت چون سر، به تراش نوک نی منزل کرد

این نگین را ز درون برده رکابش کردند

 

بعد از این خاک سر هر چه ثواب است که قوم

هر چه کردند به شه بهر ثوابش کردند

 

نخریدند دل سوختۀ سلطان را

لیک اصغر جگری داشت که آبش کردند

 

مادر اصغر شش‌ماهه خود اقیانوس است

ربِّ آب است به معنی و ربابش کردند

ربِّ آب

گریه‌ها حلقه شده پا به رکابش کردند

کِل کشان اهل حرم مرد ربابش کردند

 

بی زره آمده از بس که شجاعت دارد

کس حریفش نشد و زود جوابش کردند

 

تیر مرد افکن بر طفلک شش ماهه زدند

یعنی اندازۀ عباس حسابش کردند

 

زودرس بود بزرگ همۀ قوم شدن

چون خدا خواست بدین شیوه خضابش کردند

 

شور چشم تر او داشت اثر می‌بخشید

کولیان هلهله کردند و خرابش کردند

 

باخت چون سر، به تراش نوک نی منزل کرد

این نگین را ز درون برده رکابش کردند

 

بعد از این خاک سر هر چه ثواب است که قوم

هر چه کردند به شه بهر ثوابش کردند

 

نخریدند دل سوختۀ سلطان را

لیک اصغر جگری داشت که آبش کردند

 

مادر اصغر شش‌ماهه خود اقیانوس است

ربِّ آب است به معنی و ربابش کردند

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×