به گزارش کرب‌و‌بلا، مجتبی عبداللهی، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری، صبح امروز در ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران ضمن ارائه گزارش عملکرد شهردارى و پاسخ به سؤالات در مراسم اربعین گفت: این‌که گفته مى‌شود شهردارى تهران بیش از اعتبار مصوب در اربعین هزینه کرده است، درست است.
 او ادامه داد: بنده بارها طى نامه‌اى به اعضاى شوراى چهارم نوشتم که 15 میلیارد و 400 میلیون تومان هزینه کردیم که بیش از حد مجاز بوده، اما این هزینه‌ها در راستای بهبود زیرساخت‌ها بوده است.

عبداللهی با بیان این‌که وزارت کشور 13 کمیته براى اربعین دارد که شهردارى تهران در 8 کمیته آن عضویت دارد، افزود: براساس حکم وزیر کشور براى شهردارى تهران ماموریت‌هایى همچون نظافت شهرهاى مرزى و شهرهاى زیارتى عراق، جاده نجف به کربلا، هماهنگى در امر جمع‌آورى نخاله‌ها، فضاى سبز، تامین آب، تهیه سرویس بهداشتى و... آمده است.

عبداللهی با اشاره به این موضوع که بخشى از اسکان زائرین اربعین در نجف و کربلا بر عهده شهردارى است، گفت: شهردارى ساخت و سازى در عراق نداشته اما برخى مدارس عراق را براى اسکان تجهیز کرده است.