به گزارش کرب‌و‌بلا، کارن خانلری نماینده ارامنه تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گویی با وب‌سایت کرب‌وبلا با اشاره به شباهت‌های بین حضرت عیسی علیه‌السلام و امام حسین (ع) عنوان کرد: مسیحیان معتقدند امام حسین (ع) به مانند حضرت عیسی (ع) به شهادت رسید تا گناهکاران را شفاعت دهد و آن‌ها را به درجات معنوی برساند.

خانلری با اشاره به جایگاه امام حسین (ع) اظهار داشت: از آن‌جایی که امام حسین (ع) برای رسیدن به اهداف و حفظ عقاید و ارزش‌ها از جان خود و خانواده‌شان گذشتند، در باور مسیحیان یک الگوی انسانی هستند که در تاریخ وجود داشته و ارامنه از این بابت احترام عمیقی برای ایشان قائلند. چرا که گذشتن از جان در راه عقیده همان منشی بوده که حضرت عیسی مسیح (ع) هم بدان اعتقاد داشت.

بنابراین می‌توان گفت به دلیل شباهت‌هایی که بین این دو واقعه وجود دارد ارامنه احترام بسیاری برای امام حسین (ع) قائلند.

خانلری ادامه داد: این احترام و ارزش در طول تاریخ وجود داشته و بعد از انقلاب اسلامی به دلیل ریشه‌های توحیدی این انقلاب، احترام به ائمه شیعه و بخصوص امام حسین (ع) در بین مسیحیان و ارامنه بیشتر هم شد.

این نماینده مجلس با اشاره به همزیستی ادیان مختلف در زمان‌های مختلف تاریخ و نقش ائمه در این همزیستی گفت: ائمه کار بزرگی برای همزیستی بین ادیان انجام دادند. مثل نامه‌های امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر و اقداماتی از این قبیل که مجموعه‌ای از این اندیشه‌ها و منش‌ها بستری را برای همگرایی ادیان مختلف فراهم کرده است.

وی در ادامه با اشاره به عزاداری‌هایی که برای امام حسین (ع) در ایران صورت می‌گیرد، گفت: ما احترام زیادی برای این عزاداری‌ها قائلیم و خوشبختانه در کشور ما همزیستی خوبی بین پیروان مذاهب و ادیان مختلف برقرار است.