به گزارش کرب‌و‌بلا، در مسیرهای پیاده‌روی اربعین، از ابتدای هر مسیر تا انتهای آن، موکب‌هایی (ساختمان‌ها و چادرهائی برای پذیرائی و استراحت زوار) بر پا شده است که توسط گروه‌ها و هیأت‌های متعدد عراقی و غیرعراقی اداره می‌شوند.

در ادامه گزارش تصویری از موکب‌های برپا شده در مسیر پیاده‌روی اربعین را مشاهده می‌کنید.