به گزراش کرب‌و‌بلا به نقل از ابنا، اعضای داوطلب این سازمان شیعی با این اقدام خود، شادی و لبخند را بر لب شهروندان این شهر آوردند و ضمن گفتگو با آنان، امام حسین (ع) را به آنان معرفی نمودند.