سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

گزارش تصویری از مراسم رونمایی تابلوی نقاشی «عرش به زمین افتاد» اثر جدید حسن روح الامین
گزارش تصویری از مراسم رونمایی تابلوی نقاشی «عرش به زمین افتاد» اثر جدید حسن روح الامین
گزارش تصویری از مراسم رونمایی تابلوی نقاشی «عرش به زمین افتاد» اثر جدید حسن روح الامین
گزارش تصویری از مراسم رونمایی تابلوی نقاشی «عرش به زمین افتاد» اثر جدید حسن روح الامین
گزارش تصویری از مراسم رونمایی تابلوی نقاشی «عرش به زمین افتاد» اثر جدید حسن روح الامین
گزارش تصویری از مراسم رونمایی تابلوی نقاشی «عرش به زمین افتاد» اثر جدید حسن روح الامین
گزارش تصویری از مراسم رونمایی تابلوی نقاشی «عرش به زمین افتاد» اثر جدید حسن روح الامین
گزارش تصویری از مراسم رونمایی تابلوی نقاشی «عرش به زمین افتاد» اثر جدید حسن روح الامین
گزارش تصویری از مراسم رونمایی تابلوی نقاشی «عرش به زمین افتاد» اثر جدید حسن روح الامین
گزارش تصویری از مراسم رونمایی تابلوی نقاشی «عرش به زمین افتاد» اثر جدید حسن روح الامین
گزارش تصویری از مراسم رونمایی تابلوی نقاشی «عرش به زمین افتاد» اثر جدید حسن روح الامین
گزارش تصویری از مراسم رونمایی تابلوی نقاشی «عرش به زمین افتاد» اثر جدید حسن روح الامین
گزارش تصویری از مراسم رونمایی تابلوی نقاشی «عرش به زمین افتاد» اثر جدید حسن روح الامین
گزارش تصویری از مراسم رونمایی تابلوی نقاشی «عرش به زمین افتاد» اثر جدید حسن روح الامین
گزارش تصویری از مراسم رونمایی تابلوی نقاشی «عرش به زمین افتاد» اثر جدید حسن روح الامین
گزارش تصویری از مراسم رونمایی تابلوی نقاشی «عرش به زمین افتاد» اثر جدید حسن روح الامین

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×