به گزارش کرب‌و‌بلا، نمایشگاه عکس و ماکتی از واقعه عاشورا در این نمایشگاه به تصویر کشیده شده است که در فیلم زیر آن را می‌بینید.