به گزارش کرب‌و‌بلا، محمدرضا سنگری اظهار کرد: تسویف و به تاخیر انداختن کارها از ویژگی‌های اخلاقی مسلمانانی بود که کارشان به مقابله با امام حسین (ع) کشید.

وی تأکید کرد: رجا و امید افراطی مسلمانان به بخشش الهی و شفاعت پیامبر (ص)  از دسیسه‌های شیطان است و باعث به تاخیر انداختن کارها می‌شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: این نگاه افراطی تا جایی آسیب‌زا می‌شود که حتی عمر بن سعد خطاب به امام حسین (ع) می‌گوید که من نمی‌توانم از ملک ری صرف‌نظر کنم، اما می‌دانم که شما از این کار من صرف‌نظر کرده و می‌بخشید. یعنی او به امید شفاعت حاضر به کشتن حسین بن علی (ع) می‌شود.

سنگری ادامه داد: خیلی از کسانی که در کربلا حضور داشتند حتی یک سنگ هم نزدند به امید اینکه در آینده توبه کرده و پیامبر آنها را شفاعت خواهد کرد.

سنگری در ادامه گفت: ما باید به دنبال این باشیم چرا تعداد زیادی از مسلمانان از یاری امام حسین (ع) بازمانده و در جبهه مقابل حضرت ایستادند؟ چرا که با همان ویژگی‌های اخلاقی، در زمان ظهور هم توفیق یاری امام خود را نخواهیم داشت چرا که عاشورا و جریان حق مستمر است.

به گفته این استاد دانشگاه معنای تسویف و به تاخیر انداختن کارها این است که من خودم را جای خدا قرار داده و می‌دانم در آینده زنده خواهم بود و توان آنجام آن کار را خواهم داشت در حالی که چنین چیزی نیست و به آینده نمی‌توان اعتماد کرد و در انجام کارهای خیر باید عجله کرد که در روایات اسلامی به این مضمون اشاره شده است.

سنگری تاکید کرد: رحمت خدا متوجه افراد ویژه است و برای عام مردم انذار اصل است و باید آنها را متوجه بزنگاه‌های شیطانی کرد تا اینکه به طور افراطی به رحمت و بخشش الهی امید نداشته باشند.

وی در پایان گفت: رهبر انقلاب هم در رابطه با توابین که می‌گویند حدود چهار هزار نفر بوده‌اند می‌فرمایند که کار همه آنها به اندازه یک نفر از اصحاب امام حسین (ع) ارزش ندارد چرا که آنها به هنگام عمل نکردند.