به گزارش کرب‌و‌بلا، در این پرونده که به همت تحریریه وب‌سایت کرب‌و‌بلا منتشر شده است، به گفته‌های تاریخ درباره اقامت مسلم در کوفه و تحلیل‌های تاریخ‌دانان دراین خصوص پرداخته شده است.

همچنین در آن چرایی انتخاب کوفه به‌عنوان مقصد نهایی و اقبال و عدم اقبال کوفه نسبت به مسلم بحث شده است. بخش دیگر این پرونده به شخصیت‌شناسی مسلم‌بن‌عقیل پرداخته  و مأموریت او را بررسی کرده است.

بخش پایانی این پرونده با آثاری از دکتر سنگری، رجبی دوانی و رسول جعفریان تحلیل‌هایی در خصوص حل معمای تاریخی مسلم را در بر‌می‌گیرد.

علاقه‌مندان با مراجعه به این لینک (http://karbobala.com/special/info/47) می‌توانند این پرونده را مشاهده و مطالعه کنند.