به گزارش کرب‌و‌بلا، محمد جلوس از تاثیر سیره امام حسین (ع) در شیعه شدن و عوض شدن مسیر زندگی‌اش می‌گوید.
او می‌گوید: اینکه امام حسین (ع) از جان خود و فرزندانش می‌گذرد نشان می‌دهد او مظهر آزادگی است. او جان خود را برای حفظ اسلام واقعی گذاشته است.
شرح ماجرای شیعه شدن این جوان آلمانی را از زبان خودش در فیلم زیر می‌بینید.