در ادامه  گزارش تصویری از مجلس عزای امام حسین (ع) در کشور تایلند را مشاهده می‌کنید.