اجلاس بین المللی پیرغلامان و خادمان حسینی در بندرعباس برگزار شد.

در مراسم اختتامیه این همایش بزرگ، از شیخ عیسی احمد قاسم بعنوان چهره ویژه اجلاس تقدیر شد.

شیخ عبدالله به نمایندگی از رهبر شیعیان بحرین حاضر شد و گفت: شیخ عیسی قاسم سه ماه است که توسط نیروهای امنیتی در محاصره است. چرا؟ چون او پیرو تفکر و مکتب حسینی است و بین ذلت و عزت، عزت را برگزیده است. هیهات من الذله.