گزارش کامل این مراسم را می توانید در لینک زیر پی گیری کنید:

آیین افتتاح اولین نمایشگاه کتاب تخصصی عاشورا برگزار شد