به گزارش کرب‌و‌بلا غلامرضا ظریفیان در این گفت‌و‌گو به ویژگی‌های ولایت مورد تایید پیامبر (ص) پرداخته است.

وی در ادامه از سبک سیاست‌ورزی بنی امیه و بافت جامعه آن زمان عرب سخن گفته است. اینکه بنی امیه معتقد است بر بنی هاشم رجحان دارد و بنابراین سعی بر موروثی کردن خلافت دارد.

این استاد دانشگاه معتقد است یزید از عدم بیعت امام حسین (ع) مطمئن بوده و به همین سبب او را در دوراهی یا بیعت یا مرگ قرار داده است. اما امام حسین (ع) از این فرصت پیش آمده نهایت استفاده را می‌کند تا به شکل تاثیرگذارتری قیام کند.

ظریفیان در ادامه از نقش خانواده امام حسین (ع) در واقعه عاشورا سخن گفته است.

مشروح این گفت‌و‌گو را می توانید در وب سایت کرب و بلا و یا با کلیک بر روی این لینک بخوانید.