به گزارش کرب‌و‌بلا، عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: اطمینان داریم که مسأله امنیت به جدیت در دستور کار عراق خواهد بود ولی باید تدابیر و برنامه‌ریزی‌های بعمل آمده در این خصوص به درستی اجرا شود .

رحمانی فضلی همچنین تاکید کرد: اقدام ویژه در تعامل با رسانه‌ها برای گسترش اطلاع رسانی و آموزش اصولی مخاطبان در ایام اربعین ضروری است.

وزیر کشور در ادامه گفت: هدف تأمین رضایتمندی مردم برای تسهیل در ورود و خروج به کشور عراق برای شرکت در مراسم اربعین است و باید انجام سفر به عتبات عالیات در قالب کاروان نهادینه شود.

رحمانی فضلی در ادامه به پرهیز از انجام هرگونه اقدامات تفرقه‌انگیز به خصوص با توجه به شرایط منطقه و همچنین ضرورت توجه و احترام به آداب و رسوم مردم کشور عراق تأکید کرد و افزود: همه هدف ما برقراری امنیت، فراهم سازی رضایتمندی زائران و بهره‌مندی کامل مردم از فیوضات این ایام معنوی است.