گزارش تصویری آیین افتتاح نخستین جشنواره «چهل‌چراغ» :