به گزارش کرب‌و‌بلا، در پرونده «آغاز آن حرکت بی پایان» که به همت تحریریه وب سایت تخصصی امام حسین (ع) منتشر شده است، به بررسی اقدامات معاویه، آغاز حرکت امام حسین (ع) و چرایی تحولات پس از آن پرداخته شده است.

در بخش نخست این پرونده مستندات تاریخی در خصوص اندیشه معاویه برای موروثی کردن خلافت در خاندان خود گردآوری شده است. اینکه چرا معاویه بر خلاف خلفای پیشین و نامه صلح بر موروثی کردن خلافت یزید اهتمام می‌ورزد؟

بخش بعدی این پرونده دوران ولیعهدی یزید را بررسی کرده است و موضوعاتی از قبیل شخصیت شناسی یزید، وضعیت و اوضاع سیاسی بلاد اسلامی در مواجهه با ولیعهدی یزید و آخرین اقدامات معاویه و وصیت وی در این بخش به آن‌ها پرداخته شده است.

بخش سوم؛ خلافت یزید و خروج امام حسین (ع) از مدینه را بررسی کرده است. در این بخش در خصوص خروج امام از مدینه آورده شده است:  امام حسین (ع) راهی جز خروج از مدینه نداشت و با تهدید به ترور رو‌به‌رو بودند بنابراین شبانه از مدینه به سمت مکه خارج شدند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت کامل این پرونده به این لینک مراجعه کنند.