به گزارش کرب‌و‌بلا، روز عرفه، از جمله روز‌های خاص و مهم سال است که ویژگی‌ها و خصوصیات زیادی برای آن گفته شده است. در این روز امام حسین (ع) مکه را به سمت کوفه ترک می‌کند.

در روایت آمده است که خداوند در این روز، اول به زوار امام حسین (ع) نگاه می‌کند بعد به حجاج، که این نشان از مقام بالای زوار امام حسین (ع) نزد خداوند متعال دارد.

در این پرونده به بررسی فضایل و ویژگی‌های این روز، دعای عرفه امام حسین (ع) و آداب آن پرداخته شده است.

بر اساس این گزارش در بخش آداب و اعمال ویژه روز عرفه در این پرونده آمده است؛ یکی از مهم‌ترین اعمال توصیه شده در روز عرفه زیارت امام سوم شیعیان از دور یا نزدیک است.

همچنین دعای امام حسین (ع) و حضرت سجاد (ع) در روز عرفه به صورت صوتی در این پرونده گنجانده شده است.

در بخش دیگری از این پرونده وقایع تاریخی در روز عرفه گردآوری شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای مطالعه کامل این پرونده به «این لینک» مراجعه کنند.