به گزارش کرب‌و‌بلا به نقل از ایلنا، مسعودسلطانى‌فر با اشاره به اینکه مراسم و راهپیمایی اربعین حسینی به ثبت ملی رسید، اظهار داشت: امیدواریم به صورت مشترک با کشور عراق مراسم راهپیمایی اربعین حسینی با عنوان میراث جهانی در یونسکو ثبت شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در اهمیت این ثبت ملی عنوان کرد:‌ مراسم و راهپیمایی اربعین حسینی از بزرگترین مراسم‌های دینی دنیا به حساب می‌آید.

وى ادامه داد: زمان ویزای فرودگاهى در ایران از ١5 روز به ٣ماه افزایش یافته که تا ١5 روز قابل تمدید است و ١٩٠ کشور مى‌توانند از آن در ٩ فرودگاه کشور استفاده کنند و به زودى تعداد این فرودگاه ها به ١٣ فرودگاه مى‌رسد.

سلطانى‌فر افزود: ویزای الکترونیک نیز با همکارى وزارت خارجه، وزارت کشور، اطلاعات و نیروى انتظامى به صورت آزمایشى آغاز شده و تا پایان سال جارى براى همه دنیا صادر مى‌شود.