‌به گزارش کرب‌و‌بلا، غلامرضا اباذری گفت: پس از رایزنی با صاحب‌نظران و کارشناسان در ایران و عراق و گرفتن نظرات آنها و مشورت با مسئولین فرهنگی در عراق، شعار (انی احامی ابدا عن دینی) برای اربعین سال 1395 انتخاب شد.

رایزن فرهنگی ایران در عراق تصریح کرد: شعار منتخب عبارت حضرت قمر بنی هاشم در روز عاشورا یعنی «انی احامی  ابداً عن دینی» است که این شعار جهت‌گیری و نقطه کانونی فعالیت‌ها و اقدامات و برنامه‌های اربعین حسینی در سال 95 خواهد بود.

گفته می‌شود با توجه به حضور کشورهای مختلف در این راهپیمایی در کشور عراق انتخاب رنگ برای این مراسم با هدف تمییز بنرها و مراسمات ویژه هر کشور انجام شده است.

«انی احامی ابدا عن دینی» در فارسی به معنای "هرگز از یاری دینم دست برنخواهم داشت" است.

«هنگامی که حضرت عباس (ع) به سوی خیام می‌رفت کمانداران راه را بر او بستند و لشگریان ابن سعد هم همراهی کردند و حضرت را محاصره نمودند، آن حضرت شجاعانه شمشیر می‌زد و می‌کشت، ناگاه نوفل ازرق که در جایی کمین کرده بود از کمینگاه در آمد و با کمک زید بن ورقا و حکیم بن طفیل سنبسی طائی دست راست حضرت را جدا کردند .
حضرت فوری مشک را بر دوش چپ خود افکند و شمشیر به دست چپ خود گرفت و نبر را ادامه داد و شعری می‌خواند.

والله اِن قَطعتم یَمینی
انی احامی ابداً عَن دینی (اگر دست راستم را هم قطع کنید، هرگز از یاری دینم دست بر نخواهم داشت)
و عَن امام صادق الیقینی
نَجْلِ النبی الطاهر الامین
نبی صدق جائنا بالدینی
مُصَّدقاً بالواحد الامین