به گزارش کرب و بلا، این نشریه با مدیرمسئولی محمدحسین مردانی نوکنده و سردبیری سید محمد کاظم طباطبایی، با تمرکز بر معارف امام حسین (ع) می پردازد.

فصلنامه آیت بوستان (پژوهش نامه معارف حسینی) درصدد است که در حوزه های ذیل به ترویج فرهنگ حسینی بپردازد:
1- شخصیت و ویژگی های سیدالشهدا (ع) به عنوان امام، اسوه و الگو
2- معارف و احادیث گزارش شده از امام حسین (ع) یا مرتبط با ایشان
3- تبیین تاریخی و تاریخ تحلیلی نهضت عاشورا و حماسه کربلا
4- سیره و سبک زندگی سیدالشهدا (ع)
5- تحلیل عصری و روزآمد از سیره حسینی و نهضت عاشورا
6- معرفی توصیفی، تحلیلی و انتقادی منابع و مصادر مرتبط با امام حسین (ع) و نهضت عاشورا
7- ادب و هنر عاشورایی

آیت بوستان در دومین شماره خود به موضوعاتی از قبیل روش شناسی مناظرات امام حسین (ع) در جریان قیام عاشورا، ادله قرآنی و روایی ذریه بودن امام حسین (ع)، جمعیت شناسی حواشی فرات و جایگاه آن مقارن قیام عاشورا و تقابل ارزش های دینی در گفتمان حسینی و یزدی  پرداخته است.

از دیگر مقالات این شماره فصلنامه می توان به عاشورا و سیمای امام حسین (ع) در اشعار شاعران فارسی و عربی معاصر، گزارشی از نخستین مقتل مسیحی درباره امام حسین(ع) و معرفی کتب حول این موضوع اشاره کرد.

علاقه مندان می توانند جهت تهیه این فصلنامه با آدرس ایمیل  ayate.boostan@gmail.com ارتباط برقرار نمایند