به گزارش کرب و بلا، خبرگزاری «نون» وابسته به تولیت آستان قدس حسینی به نقل از 'قاسم مصلح' یکی از مسوولان عتبه در کربلای معلا و فرمانده سابق تیپ 'علی اکبر (ع)' وابسته به عتبه حسینی آورده است که این خندق با هدف منع نفوذ تروریست از سمت بیابان های غربی به داخل شهر کربلا حفر می شود.


قاسم مصلح افزوده است که خندق یاد شده با هماهنگی با فرماندهی عملیات امنیت فرات مرکزی عراق در حال حفاری است.


پیشتر فرمانده عملیات فرات مرکزی که شامل پنج استان بابل، کربلا، نجف ، دیوانیه و المثنی است از حفر خندقی به طول 45 کیلومتر که استان های بابل و کربلا را دربخش شمالی از استان الانبار جدا می کرد خبر داده بود که به دلیل شبهه های فساد مالی، کار حفر خندق متوقف شد.


گفته می شود حفر خندق جدید را خود تولیت آستان مقدس حسینی بر عهده گرفته و در حال حاضر در دو شیفت کاری، عملیات حفاری خندق امنیتی انجام می شود.