تصاویر ارسال شده از پایگاه انتقال خون تهران، نشان‌دهندۀ استقبال خوب هموطنان از این امر خدا پسندانه در اعیاد و مناسبت‌های مذهبی است. تمامی هیئت‌ها و جمع‌های مذهبی می‌توانند بخشی از زمان مراسم خود را در طول سال به حضور در این مراکز و یاری هموطنان خود اختصاص دهند؛ این گونه فعالیت‌ها علاوه بر این که نشردهندۀ فرهنگ ایثار در جامعه است می‌تواند نیاز کشور را به فرآورده‌های خونی نیز برطرف کند.