همچنین کرب و بلا به مناسبت رونمایی از این ضریح منور٬ تمامی تصاویر مراحل مختلف عملیات تعویض ضریح را جمع آوری و در 4 قسمت برای مخاطبین خود منتشر کرده است. این مراحل شامل برداشتن ضریح قبلی٬ ترمیم و توسعه کف٬ انتقال قطعات ضریح جدید به حرم٬ نصب بدنه اصلی ضریح٬ تکمیل بدنه اصلی و رونمایی است که تمامی آن‌ها در این گزارش تصویری آورده شده است.

کامل ترین روایت تصویری از تمامی مراحل تعویض و نصب ضریح جدید حرم حضرت عباس علیه السلام/ قسمت اول (برداشتن ضریح قدیمی)

کامل ترین روایت تصویری از تمامی مراحل تعویض و نصب ضریح جدید حرم حضرت عباس علیه السلام/ قسمت دوم (بازسازی کف٬ انتقال ضریح جدید و عملیات اولیه نصب) 

کامل ترین روایت تصویری از تمامی مراحل تعویض و نصب ضریح جدید حرم حضرت عباس علیه السلام/ قسمت سوم (عملیات نصب بدنه ضریح جدید)

کامل ترین روایت تصویری از تمامی مراحل تعویض و نصب ضریح جدید حرم حضرت عباس علیه السلام/ قسمت چهارم (تکمیل و رونمایی ضریح مطهر)