به گزارش کرب و بلا به نقل از الکفیل، ابیات این قصیده زیبا به منظور حفظ هارمونی خطوط و نقوش در ضریح جدید مجددا توسط خوشنویسان عراقی خطاطی شده و بر روی ضریح مطهر نصب گردید.
در ضریح جدید پنج بیت بیشتر از تعداد ابیات قبل بر روی ضریح کتابت شده و در پایان چهار بیت بر وزن همان شعر تاریخ ساخت ضریح مطهر را ثبت نموده است.
این ابیات بر روی ورق مسی به ضخامت 7 میلی متر، عرض 18 سانتی متر و به طول 120 سانتی متر برای هر مصرع نگاشته و قلمزنی شده و با طلا آبکاری و با مینا تزئین شده اند.

در بین هر یک از مصراع این قصیده یکی از اسماء الحسنی بر روی یک طره دایره ای شکل نقش بسته اند.

اسماء الحسنی و ابیات این شعر همگی به خط خوشنویس نامدار آقای دکتر روضان البهیه خوشنویسی شده اند.


ابیاتی از این قصیده در زیر می آید:

ضَرِیْحُکَ مَفْزَعُنَا الأَمْنَعُ بِهِ کُلُّ نَازِلَهٍ تُدْفَـــــعُ

وَبَابُکَ لِلْخَلْقِ بَابُ النَّجَاهِ تَلوذُ بِعُرْوَتِهِ الـــــرُّوَّعُ

أَبا الفَضْلِ وَالفَضْلُ یُنْمَى إلَیْــکَ فَأَنْتَ لِأَلـْــطافِـــهِ مَنْبَـعُ

وَیَا بَطَلَ الطَّفِّ هَذَا لِوَاکَ عَلَى کُلِّ شَاهِقَهٍ یُرْفَعُ

وَهَذَا حُسَامُکَ أُنْشُودَهٌ بِهَا یَنْتَشِی البَطَلُ الأَرْوَعُ