به گزارش کرب و بلا به نقل از شیعه نیوز،  نمایندگی "جامعه المصطفی" در لبنان کنفرانس علمی‌-‌‌‌ پژوهشی تحت عنوان "امام حسین (علیه السلام) -بیداری دینی و بیداری زندگی" را با حضور جمعی از علما و روشنفکران برگزار کرد.

کنفرانس با حضور علی رضا بی نیاز نماینده جامعه المصطفی در لبنان افتتاح شد.

در این کنفرانس چندین محور مورد بررسی قرار گرفت، "امام حسین و شهادت ایشان" اولین محور پژوهشی در این کنفرانس بود که با حضور هادی فضل الله رئییس دانشکده معارف برگزار شد.

وی مقاله ای تحت عنوان "امام حسین نمونه انسان کامل" را ارائه داد که عمق اندیشه امام حسین (علیه السلام) و همینطور عظمت نقش ایشان در زمان حیات و بعد از حیات ایشان را مورد بررسی قرار می‌داد.
دومین محور مطرح شده در این کنفرانس "فلسفه جنبش امام حسین (علیه السلام) و بعد فطری آن" بود که توسط کمال لزّیق ارائه شد.
آخرین محور "شهدای کربلا- تفاوت بین مرگ و شهادت فی سبیل الله" که اکرم برکات اقدام به بحث و بررسی این موضوع کرد.