به گزارش کرب و بلا به نقل از شفقنا، «جواد المنذری» مسئول واحد تالیف در بخش انتشارات آستان قدس حسینی در این باره گفت: این کتاب در واقع سوالاتی است که گمان می کنم برای بسیاری از جوانان ما بسیار اهمیت دارد چرا که آنها برای آگاهی در این خصوص به منابع موثق نیاز دارند.

وی افزود بیشتر موضوعات این کتاب، پاسخ به شبهاتی است که گاهی مخالفان مطرح می کنند.

دکتر احمد راسم النفیس نویسنده این کتاب نیز به خبرگزاری نون عراق گفت: کتاب «به پیروی ازحسین» درواقع نسخه تجدید نظر شده چاپ اول این کتاب است که به بررسی دلایل نهضت حسینی و شبهات پیرامون می پردازد.

تمام تلاش ما در این اثر، توضیح و پاسخ قانع کننده به بیماردلانی است که شبهاتی را در این خصوص مطرح می کنند.