به گزارش کرب و بلا به نقل از شفقنا، برونو جیدو پس از این زیارت، از مرجعیت عالی دینی، آستان های مقدس حسینی و عباسی و همینطور دولت محلی کربلا در خصوص ارائه کمک های بشر دوستانه به پناهجویان در این آستان، تمجید کرد.