به گزارش کرب و بلا به نقل از خبرگزاری دانشجو ، همایش سبک زندگی امام حسین (ع) و انسان معاصر، 21 اردیبهشت 1395 همزمان با سالروز میلاد امام حسین (ع) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان برگزار می شود.
 
محورهای همایش عبارتند از:

- پیامدهای عملی قیام عاشورای امام حسین (ع) در زندگی انسان معاصر
- راه کارهای فرهنگی قیام عاشورا بر سبک زندگی انسان معاصر
- آسیب شناسی سبک زندگی انسان معاصر بر اساس آموزه های مکتب امام حسین (ع)
- نهاد خانواده در سبک زندگی امام حسین (ع) و انسان معاصر
- همدلی و همزبانی در سبک زندگی امام حسین (ع) و انسان معاصر
- اقتصاد در سبک زندگی امام حسین (ع) و انسان معاصر
- حکومت سیاسی در سبک زندگی امام حسین (ع) و انسان معاصر
- سبک زندگی معنوی و عبادی امام حسین (ع) و انسان معاصر
- توصیف و تبیین ابعاد فردی و ‌اجتماعی زندگی امام حسین (ع) و تطبیق آن با سبک زندگی انسان معاصر
- کیفیت تاثیرپذیری دانشگاهیان از دانشگاه کربلا
آخرین مهلت ارسال مقاله برای این همایش پنج اردیبهشت 95 است.
دانشگاهیان می توانند جهت شرکت در همایش با مراجعه به سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان از نحوه شرکت در همایش مطلع و مقالات خود را به آدرس behzad_sadra@yahoo.com ارسال کنند.