به گزارش کرب و بلا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس حسینی، از ویژگی‌های ساعت جدید حرم این است که ساعت را به چهار جهت نشان می دهد.

گفته می‌شود این ساعت با ماهواره مرتبط است و امکان اشتباه در نمایش ساعت وجود ندارد.

بنا به گفته بخش فنی مهندسی حرم مطهر، برج محل نصب این ساعت به ارتفاع 6 متر ساخته شده و آماده نصب این ساعت تمام فلزی است.

محمد حسن کاظم در این رابطه گفت: ساعت قدیمی حرم مطهر و پایه فلزی آن به خاطر طرح توسعه حرم مطهر برداشته شده و ساعت جدید به زودی بر پایه جدید ساخته شده نصب می شود.

صدای این ساعت  تا دو کیلومتر از هر جهت می رسد.