به گزارش کرب و بلا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، خراسان جنوبی به عنوان پیمانکار حرمین کاظمین تأمین مصالح، هزینه ساخت و ساز و نیروی کار را بر عهده دارد.

مسئول دفتر ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی گفت: سنگ فرش صحن ها، مرمت، طلاکاری ایوان ها و گند و گلدسته ها، مرمت و بازسازی مسجد صفویه از اقدامات این ستاد بوده است.

محسنی افزود: انتخاب بازسازی حرمین کاظمین به دلیل ارادت خاص استان خراسان به امام رضا (ع) است.