به گزارش کرب و بلا به نقل از خبرگزاری آریا، "نصیف جاسم الخطابی " رئیس شورای استانداری کربلا (جنوب عراق) اعلام کرد، همه اعضای این شورا به نامگذاری یکی از خیابان های اصلی کربلا به نام شیخ نمر باقر النمر رای مثبت دادند.

الخطابی همچنین از  تصمیم شورای استانداری کربلا برای تحریم کالاهای عربستانی به دنبال اعدام شیخ النمر خبر داد.

رئیس شورای استانداری کربلا افزود،استانداری کربلا از دولت مرکزی عراق می خواهد درباره اقدام خود مبنی بر گشایش سفارت عربستان در بغداد تجدید نظر کند.

شیخ نمر باقر النمر یکی از چهره های اصلی اعتراضات مردمی و اصلاح طلبانه در عربستان بود که دو سال پیش به ضرب گلوله در صطیف دستگیر شد. با وجود درخواست های فراوان برای آزادی این روحانی معترض، حکومت سعودی وی را به جرم تبانی علیه امنیت این کشور اعدام کرد.  

اتهام اصلی شیخ نمر در کنار فتنه انگیزی، دعوت به جدایی شهرهای قطیف و احساء در شرق عربستان و یکجا کردنشان با بحرین برای تشکیل یک دولت شیعی بود.

اعدام این روحانی اعتراض بسیاری از کشورها و مسلمانان را در پی داشت.