مراسم ختم روحانی مظلوم عربستانی شهید شیخ باقر النمر در حرم امام حسین (ع) برگزار شد.

در این مراسم که در مدرسه علمیه امام حسین (ع) واقع در صحن شریف آستان مقدس حسینی برگزار شد، تولیت و نماینده مرجعیت در امور حرم، جمعی از روحانیون، طلاب علوم دینی و خادمان حرم امام حسین (ع) حضور داشتند.