سلیمان محبی گفت: استان کرمانشاه سرزمین گذرگاه زائران عتبات عالیات است و در این راستا باید با برنامه مدون و مشخص پیش رفت.

گفتنی است نصیری فاصله شهرهای ایران را با دوچرخه رکاب زده و تا به حال بیش از 15 هزار کیلومتر را با عنوان سفیر مهر و دوستی طی کرده است.

تدوین سفر نامه نصیری با عنوان سفرنامه‌ام، قریب به 800 صفحه آماده چاپ است.