فرزاد مرادی اظهار کرد: در این ایام 85 واحد صنفی متخلف توسط بازرسان این اداره در هنگان گشت‌زنی شناسایی، جریمه و پرونده تخلفشان به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

وی با بیان اینکه تخلفات صورت گرفته شامل 21 واحد در بخش کالا و 64 واحد در بخش خدمات بود، افزود: پرونده واحدهای متخلف پس از سیر مراحل قانونی تحویل تعزیرات شدند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مهران تأکید کرد: دو گروه 10 نفره بازرسی و نظارت اصناف در این ایام در شهر مهران با دقت کامل تمامی واحدهای صنفی به‌ویژه صنوفی که به توزیع کالای اساسی اقدام می‌کردند را مورد پایش و رصد قرار دادند.

در ایام منتهی به اربعین حسینی امسال بیش از یک میلیون و 500 هزار زائر از مرز مهران تردد کردند.