برای جویندگان معارف اهل بیت همواره اطلاع از وقایع و اتفاقات تاریخی شیعه امری مستلزم و حیاتی بوده است. تقویم شیعه سایت کرب و بلا سعی کرده اتفاقات روزانه ای که مربوط به اهل بیت و سایر اتفاقات در سرزمین وحی و سایر بلاد اسلامی می شود را به صورت مستند در اختیار مخاطبان قرار دهد.

به این منظور در تلگرام نیز کانال تقویم شیعه راه اندازی شده که شما مخاطبان هم با قالبی زیبا و جذاب و خم سریع تر به این تقویم دسترسی داشته باشید. آدرس کانال را در پایین مشاهده می نمایید:

telegram.me/ShiaCalendar