طرح فراخوان ارسال تصاویر با موضوع مهر و مهربانی در محرم با انتخاب عکس های برگزیده به پایان رسید و از میان عکس های مختلف ارسالی دو اثر به عنوان آثار برتر معرفی شدند.

این تصاویر از طریق ایمیل و شبکه های مختلف اجتماعی و ارتباطی به دست کرب‌وبلا رسیده است که بعد از بررسی آثار ارسال شده٬ دو تصویر زیر به عنوان تصاویر منتخب برگزیده شدند:

 

عکس: محمد شکرریزی
مادربزرگ و پدربزرگ کنار دیگ نذری محرم

 

photo_2015-12-14_16-33-43.jpg

 

 

عکس: فریده جلالی
حضور اقلیت های مذهبی ایرانی در عزاداری سید الشهدا

 

photo_2015-12-14_16-33-32.jpg