امروز در خبرها به نقل از استاندار ایلام گفت شد مرز عراق بسته شده است و زوار دیگر برای اربعین به شهرهای مرزی مهران٬ چزابه و شلمچه مراجعه نکنند. 

در این خبر آمده است که به‌دنبال بازگشت زائران اربعین حسینی از عراق به کشور و تکمیل‌شدن ظرفیت عراق برای پذیرش زائران، مرزهای مهران، چزابه و شلمچه برای خروج زائران بسته شده است.

همچنین عنوان شد تنها افرادی که در در حال حاضر در پایانه‌ها حضور دارند، می‌توانند تا پایان امروز از طریق پایانه‌ها به عراق وارد شوند.
خبرنگار کرب‌وبلا در گفتگو با یکی از حاضران و خدمت‌گزاران به زائران حسینی در مناطق مرزی درستی این خبر را بررسی کرد و متوجه شد این خبر صحت ندارد و مرز همچنان برای زوار اربعین باز است و حتی در روزهای آتی نیز می توان به شهرهای مرزی مراجعه کرد.

امروز نیز در بعضی از شبکه های اجتماعی خبر لغو ویزا برای ورود به عراق مطرح شد که این موضوع نیز تکذیب شد.

البته با توجه به بازگشت تعداد زیادی از زوار از عراق به نظر می رسد عبور و مرور در شهرهای مرزی مهران٬ چزابه و شلمچه به سختی انجام شود.