خبرنگار «کرب‌وبلا» با نگاهی متفاوت به این نقطه مرزی سفر کرده است و لحظات گوناگونی را از حال و هوای زوار و خدمتگزاران امام حسین (ع) به تصویر کشیده است. 

تصاویر از: علی بیات