تصویر زیر مرکز مونیتورینگ حرم امام حسین (علیه السلام) در عراق را نشان می دهد.

 

3842404_558.jpg