این برنامه با بهره‌گیری از نیروهای اضافه در داخل و خارج حرم مطهر عباسی به مرحله اجرا گذارده شده و تا روز اربعین به اوج خود خواهد رسید.

این برنامه صحن مطهر، سرداب‌های داخلی و خارجی و همچنین خیابان‌های منتهی به حرم مطهر را در بر گرفته و حرم مطهر خودروهای شستشوی خیابان و حمل زباله را در طول این مدت بکار گرفته و می‌گیرد. در همین راستا حرم مطهر اقدام به توزیع سطل‌های زباله در محل‌های تجاری پیرامون حرم مطهر نمود تا فرآیند جمع‌آوری زباله با حداکثر سرعت انجام گیرد.