این نوار بین دو کتیبه قرآنی بلای ضریح مطهر واقع شده و در چهار طرف ضریح مطهر نصب خواهد شد. این نوار مجموعاً از 18 قطعه به ابعاد 1*350*1280 میلیمتر ساخته شده و وزن کل این قطعات تقریباً 180 کیلوگرم می‌باشد. برای ساخت هر یک از این نوارها، 9 کیلوگرم طلای 22 عیار استفاده شده است.

 

لازم بذکر است این کتیبه در ابتدا از جنس نقره ساخته شد اما با توجه به تصمیم ناظران ساخت ضریح، مقرر شد این نوار بر روی طلا تهیه و قلمزنی شود.